Dovolujeme si Vám nabídnout veškeré výškové práce provedené horolezeckou a speleologickou technikou bez použití lešení za smluvní ceny s garancí kvalitně odvedené práce a praxí v oboru od roku 1997

- opravy a nát
ěry střech (čištění eternitových šablon a jejich nátěr speciálním nátěrem ETERNAL)
- nát
ěry okapů včetně očiště
- čišt
ění fasád a betonových stěn tlakovým strojem WAP a jejich sanace
- jakékoli montážní práce ve výškách a nad volnou hloubkou
- nát
ěry balkonů, konstrukcí a technologických celků            
- opravy trhlin a spár mezi panely na panelových domech
- nát
ěry fasád fasádovacími barvami
- odstra
ňování sněhu a rampouchů ze střech
- demoliční výškové práce (např.: demolice nefunkčních továrních komínů)
- kácení a prořezávka stromů, postupné rozebírání stromů ohrožujících stavební objekty
- montáž reklam a reklamních tabulí na budovy a jiné stavby
- montáže fotovoltaických elektráren a solárních panelů na ohřev vody
- mytí oken a sv
ětlíků výškových budov
- pořizování videozáznamů a fotografií z extrémn
ě výškově položených míst
- práce s kloubovoteleskopickou vysokozdvižnou halovou plošinou
        (elektrický pohon, výšková dostupnost 13 metrů, vysoká prostorová variabilita zařízení)
- pronájem kloubovoteleskopické vysokozdvižné halové plošiny

… a jakékoliv další práce a činnosti ve výškách na přání zákazníka