- KORADO a.s. Česká Třebová
                      výškové úklidové, montážní a nat
ěračské práce, mytí oken
- VIDOCQ s.r.o., Pardubice
                      výškové úklidové práce, mytí oken
- BRŰCK AM spol. s r.o., Zámrsk
                      výškové úklidové práce
- KALMES spol. s r.o., Česká Třebová
                      výškové montážní práce – montáže fotovoltaických elektráren a solárních panelů na ohřev vody
- DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o., Polička
                      výškové montážní a nat
ěračské práce
- OBECNÍ ÚŘAD Hnátnice
                      výškové nat
ěračské práce, rozebírání stromů nad budovami, úklid sněhu a rampouchů ze střech
- ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s., středisko Česká Třebová
                      výškové úklidové práce, úklid sn
ěhu a rampouchů ze střech
- RIETER CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí
                      výškové úklidové práce, úklid sn
ěhu a rampouchů ze střech
- STAVEBNÍ SDRUŽENÍ BOŠTÍK s.r.o., Poříčí u Litomyšle
                      výškové nat
ěračské práce
- VA-PA, Lanškroun
                     výškové nat
ěračské práce

.... a mnoho dalších spokojených zákazníků z řad soukromých osob